מטרת בדיקת היתכנות כלכלית היא לאמוד ולבחון את התוצאות העסקיות הצפויות ביחס לפרויקט מתוכנן, נערכת במתכונת הדומה לדוח אפס.
בדיקות היתכנות כלכלית נותנות אינדיקציה לקבלת החלטות עסקיות. הבדיקות משמשות לרוב חברות יזמיות ובעלי קרקע פרטיים בהליך קבלת החלטה באשר לרכישת מקרקעין, פעולות השבחה, התקשרות בעסקאות ביחס למקרקעין ועוד. הבדיקות נעשות ביחס למגוון סוגי הנדל"ן בכללם ביחס לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי.

 
hitachnut1
SN-0140

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV