דוח אפס הנו בדיקת היתכנות לפרויקט נדל"ן המהווה בסיס לקבלת החלטות של הגורם המממן.
דוח אפס כולל בחינה של כלל הפרמטרים המקצועיים המהותיים להקמת הפרויקט, החל מפרוגרמת התכנון, תקציב ההקמה, שווי המלאי, תקציב מימון ותחזית תזרים המזומנים. הדוח נועד לצורך קבלת מימון מהמערכת הבנקאית ומוסדות המימון החוץ בנקאים.
 

doh_efes1
dohefes0

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV