היטל השבחה: מתן יעוץ שמאי בהליכי קידום תכנון במקרקעין ביחס לחשיפה אפשרית בהיטל השבחה. הכנת חוות דעת, "שומה אחרת", ביחס לדרישת שומת הוועדה במסגרת דיון אצל שמאי מכריע או לחלופין הגשת ערר.

תשלומים לרשות מקרקעי ישראל: עריכת חוות דעת כחלק מהליך השגה על דרישת תשלום שהתקבלה מרשות מקרקעי ישראל וליווי הנישום בדיונים ברשות מקרקעי ישראל.

img1123
hasagot

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV