היטל השבחה - מתן יעוץ שמאי בהליכי קידום תכנון במקרקעין ביחס לחשיפה אפשרית בהיטל השבחה. הכנת חוות דעת, "שומה אחרת", ביחס לדרישת שומת הוועדה במסגרת דיון אצל שמאי מכריע או לחלופין הגשת ערר.
תשלומים לרשות מקרקעי ישראל - עריכת חוות דעת כחלק מהליך השגה על דרישת תשלום שהתקבלה מרשות מקרקעי ישראל וליווי הנישום בדיונים ברשות מקרקעי ישראל.

img7a
img2team2018
img1123
img14a

הערבה 1, תא דואר 7285 גבעת שמואל