פינוי בינוי - תקן 21: חוות דעת שמאית - תקן 21 הינה חוות דעת שנועדה לאזן בין צרכי היזם, בעלי הדירות ומוסדות התכנון בפרויקט פינוי בינוי. משרדינו מתמחה בעריכת חוות דעת שמאית בהתאם לתקן 21 למגוון רחב של פרויקטים בכלל רחבי הארץ. משרדינו מספק שירותי יעוץ וליווי שמאיים ומלווה יזמים רבים בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, החל מעריכת בדיקות כלכליות מקדמיות טרם התקשרות מול הדיירים, בחינת התמורות הראויות לדיירים, בחירת אדריכל ויועצי הפרויקט, אפיון פרוגרמת הפרויקט ועד לעריכת חוות דעת שמאית - תקן 21 וייצוג מול ועדות התכנון.

תמ"א 38: משרדינו עורך עבודות בכל שלבי הייזום של פרויקטים מסוג תמ"א 38 (חיזוק ותוספת / הריסה ובניה מחדש) בכללן: הכנת בדיקת היתכנות כלכלית טרום התקשרות עם בעלי הזכויות במקרקעין, הכנת חוות דעת כלכלית לבחינת כלכליות הפרויקט ואישורו בוועדה המקומית והכנת דוח אפס בהשלמת תכנית להיתר לאישור מימון וליווי פיננסי על ידי גורם מממן.

תוכניות עבודה
hithadshut1

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV