עריכת חוות דעת שמאית לצורך הצגתה במסגרת הליכים משפטיים שונים ובכלל זאת בתי משפט, הליכי בוררות וכו'.

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV