משרדנו מעניק סל שירותי שמאות מקרקעין הכוללים את מגוון חוות הדעת השמאיות הנדרשות למטרות שונות.

loading...
בטוחה בנקאית
בטוחה בנקאית

עריכת חוות דעת שמאיות בהתאם להוראות תקן 19 של מועצת שמאי המקרקעין אשר נועדה לצורך קבלת הלוואה כנגד שיעבוד המקרקעין מהגורם המממן.

חוות דעת מומחה
חוות דעת מומחה

עריכת חוות דעת שמאית לצורך הצגתה במסגרת הליכים משפטיים שונים ובכלל זאת בתי משפט, הליכי בוררות וכו'.

דוחות כספיים
דוחות כספיים

עריכת חוות דעת בהתאם להוראות תקן 17.1 של מועצת שמאי המקרקעין לצורך צירופן לדוחות הכספיים של חברות הנדל"ן בהתאם לתקינה חשבונאית בינלאומית IFRS.

מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין

עריכת חוות דעת כחלק מהליך השגת השגה/ערעור על דרישות תשלום שתקבלה מרשויות המס ביחס לתשלומי מס רכישה ומס שבח.

img1123
img2team
img15
img2018

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV