עריכת חוות דעת כחלק מהליך השגת השגה/ערעור על דרישות תשלום שתקבלה מרשויות המס ביחס לתשלומי מס רכישה ומס שבח.

img1123
hasagot

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV