יעוץ וליווי שמאי בהליכי תכנון ובניה בדגש על השבחת מקרקעין בבעלות פרטית, בדיקות כדאיות כלכלית של תכנית כחלק מדרישות הוועדה המקומית, תביעות עקב ירידת ערך לתכניות מאושרות ותכניות בהכנה, הכנת טבלאות הקצאה ואיזון כחלק ממסמכי תכנית בניין עיר.

 

tichnun
img5a

 הערבה 1, גבעת שמואל 5400804 בנין SIV