יעוץ וליווי שמאי בהליכי תכנון ובניה בדגש על השבחת מקרקעין בבעלות פרטית, בדיקות כדאיות כלכלית של תכנית כחלק מדרישות הוועדה המקומית, תביעות עקב ירידת ערך לתכניות מאושרות ותכניות בהכנה, הכנת טבלאות הקצאה ואיזון כחלק ממסמכי תכנית בניין עיר.

 

img3
Img_saarnavon2
img5a
img2team2018

הערבה 1, תא דואר 7285 גבעת שמואל